เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

การสมัครใช้งาน / การใช้งาน
   • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
   • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
   • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
   • ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
   • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
   • บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันว่าระบบ Deltafood จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
   • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
   • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
   • Deltafood มีการปรับปรุงเนื้อหา, และทำการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะมีการเก็บข้อมูล IP Address เวลา และสถานที่ในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Analytic.
   • บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมีการใช้ Cookie เพื่อเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งาน Deltafood ได้
   • ผู้ใช้งานยอมรับที่จะได้การแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ sms และทางจดหมาย
   • ในกรณี บริษัทฯได้ทำการส่งข่าวสารถึงผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งาน หรือ ติดต่อกลับมาภายใน 5 วัน ทางเราจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข่าวสารนั้น

การซื้อแพ็คเกจ
   • ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่บริษัทฯกำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีก
   • การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ประกอบการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว บริษัทฯ จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอายุ
   • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
   • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ
   • ราคาแพ็คเกจเป็นค่าระบบ และค่าดูแล รายเดือนหรือรายปี ผ่านทางโทรศัพท์หรือแชทคุยเท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทาง ติดตั้ง ที่พัก เทรนพนักงาน หรืออื่นๆ หากต้องการบริการอื่นๆ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นครั้งๆ ไป
   • หากท่านซื้อแพคเกจรายปี เราจะลงรายการอาหารให้ฟรี เฉพาะครั้งแรกที่ลูกค้าส่งรายการอาหารมาเท่านั้น และต้องเป็นในรูปแบบของไฟล์ Excel เท่านั้น ไม่รวมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหลัง

การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ
   • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ได้ซื้อไปแล้ว
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้

การรับประกัน
   • บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนคืนอุปกรณ์หากมีปัญหาภายใน 7 วัน
   • บริษัทฯ ไม่รับประกันหากอุปรกณ์มีการแกะ แตกหัก ตกน้ำ หรือไม่ได้เกิดจากเครื่องมีปัญหาเอง
   • บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่ลูกค้าซื้อผิดพลาดเอง หรือไม่ตรงตามความต้องการ

บริการหลังการขาย
   • อุปรกณ์ทุกชิ้นที่ซื้อกับทางบริษัทฯ จะตั้งค่าให้ก่อนส่งถึงมือท่านหรือจะรีโมทติดตั้งให้ภายหลัง
   • เวลาการดูแลลูกค้าคือ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 21.00 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการดูแลนอกช่วงเวลา หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทขอดูแลเฉพาะในเคสที่จำเป็นเท่านั้น
   • บริษัทฯ หยุดทุกวัน เสาร์ อาทตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งาน ฟรี 15 วัน

สามารถลงทะเบียนแล้วเปิดร้านได้เลย