สิ่งที่เจ้าของร้านต้องเช็กทุกสิ้นเดือน

1. เช็กรายงานยอดขายประจำเดือน ทุกสิ้นเดือนสิ่งที่เจ้าของร้านต้องทำเลยก็คือเช็กยอดขายประจำเดือนนั้น ๆ เพื่อที่จะได้นำไปทำงบการเงินดูรายการกำไรขาดทุนของทางร้านเพื่อที่จะได้วางแผนจัดการร้านในเดือนถัดไป

2. เช็กรายจ่ายประจำเดือนและแยกหมวดหมู่ การเช็กรายจ่ายประจำเดือนและแยกหมวดหมู่นั้นจะทำให้ร้านของท่านบริหารและจัดการเงินรายรับ รายจ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น

3. เช็กสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือ การเช็กสต็อกวัตถุดิบคงเหลือในแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทางร้านสามารถประหยัดเวลาและงบประมาณ และสามารถรู้ได้ว่าควรซื้อวัตถุดิบนั้นๆ เพิ่มอีกปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ

4. เช็กสถิติการทำงานของพนักงาน การเช็กสถิติการทำงานของพนักงานจะช่วยให้เจ้าของร้านทราบเวลาเข้าออกและการทำงานของพนักงานได้และง่ายต่อการนำมาคำนวณเงินเดือน

5.เช็กเมนูขายดี การเช็กเมนูขายดี ของเดือนนั้นๆ ก็มีข้อดีในการช่วยให้ทางร้านสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละเดือนมาจัดทำโปรโมชั่นเมนู ที่ตรงกับเป้าหมายความนิยมของเมนูนั่นๆ ร้านได้

.

หากทางร้านต้องการดูรายงานในส่วนต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลด้วยตนเองสามารถให้ระบบจัดการร้านอาหาร deltafood ของเราดูแลร้านอาหารของคุณได้ เพราะทางเรามีรายงานในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้การจัดการร้านของท่านเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น#ระบบจัดการร้านอาหาร #ระบบpos #ระบบร้านอาหารpos #ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร #สั่งอาหารผ่านqrcode #ระบบคลังสินค้าร้านอาหาร #ระบบscanqrcodeสั่งอาหาร #ระบบร้านอาหาร #โปรแกรมจัดการร้านอาหาร #พนักงานรับออเดอร์ #ระบบห้องครัว #ระบบสต็อกสินค้า #สั่งอาหารผ่านQrcode #posร้านอาหาร #ระบบจัดการร้านอาหารpos #ระบบร้านอาหารออนไลน์ #ระบบพิมพ์รายการอาหาร #จัดการคิวอาหาร