เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

การสมัครใช้งาน / การใช้งาน
  • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
  • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
  • 1 ไอดีร้าน สามารถใช้งานได้แค่ 1 ร้านเท่านั้น
  • ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
  • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันว่าระบบ Deltafood จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล สินค้า บริการ ของทางร้าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • Deltafood มีการปรับปรุงเนื้อหา, และทำการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะมีการเก็บข้อมูล IP Address เวลา และสถานที่ในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Analytic.
  • บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมีการใช้ Cookie เพื่อเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งาน Deltafood ได้
  • ผู้ใช้งานยอมรับที่จะได้การแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล หรือ sms และทางจดหมาย
  • ในกรณี บริษัทฯได้ทำการส่งข่าวสารถึงผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งาน หรือ ติดต่อกลับมาภายใน 5 วัน ทางเราจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข่าวสารนั้น

การซื้อแพ็กเกจ
  • ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่บริษัทฯกำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพิ่มจำนวนวันได้อีก
  • การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ประกอบการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว บริษัทฯ จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอายุ
  • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
  • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ
  • ราคาแพ็กเกจเป็นค่าระบบ และค่าดูแล รายเดือนหรือรายปี ผ่านทางโทรศัพท์หรือแชตคุยเท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทาง ติดตั้ง ที่พัก เทรนพนักงาน หรืออื่นๆ หากต้องการบริการอื่นๆ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นครั้งๆ ไป
  • หากท่านซื้อแพคเกจรายปี เราจะลงรายการอาหารให้ฟรี เฉพาะครั้งแรกที่ลูกค้าส่งรายการอาหารมาเท่านั้น และต้องเป็นในรูปแบบของไฟล์ Excel เท่านั้น ไม่รวมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหลัง
การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ
  • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็กเกจที่ได้ซื้อไปแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็กเกจระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้

การรับประกัน
  • บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนคืนอุปกรณ์หากมีปัญหาภายใน 7 วัน
  • บริษัทฯ ไม่รับประกันหากอุปกรณ์มีการแกะ แตกหัก ตกน้ำ หรือไม่ได้เกิดจากเครื่องมีปัญหาเอง
  • บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่ลูกค้าซื้อผิดพลาดเอง หรือไม่ตรงตามความต้องการ

บริการหลังการขาย
  • อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ซื้อกับทางบริษัทฯ จะตั้งค่าให้ก่อนส่งถึงมือท่านหรือจะรีโมตติดตั้งให้ภายหลัง
  • เวลาการดูแลลูกค้าคือ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 21.00 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลนอกช่วงเวลา หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทขอดูแลเฉพาะในเคสที่จำเป็นเท่านั้น
  • บริษัทฯ หยุดทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ Deltafood ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายฉบับนี้ บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.deltafood.me หรือสมัครเข้าใช้บริการของ Deltafood ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ Deltafood ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ Deltafood


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
Deltafood ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบัญชีสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินและบัญชีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว Deltafoodมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น


2. Deltafood จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
2.1 สมัครใช้บริการ
2.2 ใช้บริการ
2.3 มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)
2.4 มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Deltafood แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของ Deltafood ได้


3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
3.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ Deltafood ถือว่าท่านยินยอมให้ Deltafood เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

3.2 Deltafood จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

• เพื่อระบุตัวตนของท่าน
• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
• เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
• เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
• เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
• เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน


4. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password
เพื่อให้ Deltafood บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ Deltafood ทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ Deltafood ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ Deltafood จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Deltafood ด้วยตัวท่านเอง Deltafood ไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Deltafood จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
• ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น


7. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
การสมัครใช้บริการของ Deltafood ถือว่าท่านอนุญาตให้ Deltafood เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
• เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
• เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก


8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ
Deltafood ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ Deltafood เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ Deltafood ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ


9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Deltafood รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ Deltafood ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล


10. Deltafood ใช้ “คุกกี้” (Cookies)
“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

Deltafood ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์Deltafood เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ Deltafood จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ Deltafood ได้

11. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Deltafood ทราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์


12. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Deltafood ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Deltafood ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์


13. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ
การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ Deltafood ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ


14. Deltafood ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Deltafood

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561